torsdag 6 september 2012

En fråga om heder, av Unni Wikan

Unni Wikan undersöker hedersbegreppet och var det innebär för oss i Norden. Hon utgår i sitt resonemang från ett flertal olika fall som handlar om hedersmord men har sitt fokus i fallet Fadime.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jag vet inte ens hur jag ska börja.

Oj. Jag väntade mig inte den känslostormen när jag plockade upp boken.

Unni Wikan har förändrat min världsbild något.
Och det tycker jag är fantastiskt.

Det känns fantastiskt att få tänka så mycket när man läser en bok. Verkligen tänka efter och omvärdera sina uppfattningar. Speciellt intressant tyckte jag Wikans diskuterande kring kultur var och hur ofta vi avfärdar beteenden som vi uppfattar vara konstiga med att det förmodligen är en kulturell grej. Även på universitet tycker jag att man ofta gör så, speciellt när det handlar om just hedersproblematik, där man hävdar att det inte handlar om religion utan om kultur. Men om det inte handlar om kultur då? Vad handlar det då om?

Det frågar sig Wikan och hon för en mycket intressant diskussion kring just det! Jag får en hel påse med tankenötter som jag fortfarande klämmer på vart jag än går. Hur tänkte hon där och vad innebär det? Om jag omsätter det i min vardag hur blir det då? Och vad betyder det att jag tänker på just det sättet?

Förutom den fantastiska diskussionen kring heder och kultur framför Wikan olika fall med hedersproblematik och fokuserar på Fadime som vi väl alla känner till. Hon tar upp ett antal intressanta aspekter i fallet och diskuterar mycket kring hur fallet har hanterats av media och omgivningen, såväl som hur de inblandade personerna kan tänkas ha resonerat.
Att Wikan själv gjort flera studier utomlands och drar paralleller till flera exempel därifrån, gör att boken känns mycket gedigen och välgjord. Hon analyserar och visar oss flera tankesätt utan att säga att ett är definitivt rätt. Och jag älskar det.

Jag var flera gånger tvungen att stanna upp och fundera. Jag var tvungen att sätta ord på mina tankar och fundera över mina egna tankemönster. Det är precis så en sådan här bok ska vara! Jag vill bli utmanad och få min världsbild tillfälligt omkullkastad. Och Wikans analyserande kring begreppet kultur gav mig verkligen den utmaningen.

En helt fantastisk bok som för ett lysande resonemang kring kulturella aspekter och hedersproblematik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar