söndag 20 maj 2012

Söndagscitat - Konungens kärlek

"Lika skickligt som hennes fingrar en gång lekt med lutan, lekte hon sedan med deras skräckfyllda sinnen när hon med ett helt annat tonfall, sarkastiskt och hånfullt, yttrade:
- Jag ber till Herren att han måtte skydda konungen och att hans regering måtte bli lång och lyckosam. En barmhärtigare och godare furste än han har aldrig funnits.
Så kom det med ens något hotfullt i hennes röst.
- Mot mig var han alltid en god och mild make och härskare.
Och hon såg på stupstocken och sedan på bödeln. Kom ihåg det, så här gör en god och mild härskare.
Och så avslutade hon sitt tal med orden: - Och därmed tar jag avsked av världen och er, och hoppas innerligen att ni vill be för mig."

Konungens kärlek, av Norah Lofts (s. 359).

Här är Lofts tolkning av det tal som Anne Boleyn höll vid sin avrättning för 476år sedan. Loft ser här Annes möjlighet till hämnd på Henry VIII och hon ger henne den chansen och låter hennes tal drypa av sarkasm och därmed skapas ett hån mot Henry VIII och hans styre. Ett mycket intressant perspektiv. Det är också intressant att detta tal, i ungefär denna form med några få skillnader, har lyssnats till och analyserats sedan Annes död år 1536 den 19 maj. Hon har verkligen skapat ett eko genom historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar