måndag 9 april 2012

B som i Bli vän med kroppen och maten

B - Bli vän med kroppen och maten, av Camilla Porsman

Bli vän med kroppen och maten av Camilla Porsman är en enastående bra bok i ett litet format!
Porsman förklarar begrepp och sätter fingret på känslor och upplevelser på ett bra och tydligt sätt. Detta är en bok som på många sätt kan vara till hjälp när man själv är drabbad eller känner någon som är drabbad av ätstörningar.

Porsman erbjuder hjälp till självhjälp på ett sätt som gör att det faktiskt känns som en möjlighet att besegra ätstörningarna. Hennes definitioner och förklaringar kan också vara en hjälp till att identifiera problem och förklara vad de innebär.

En viktig liten bok som både kan öppna upp ögonen för verkligheten men också kan vara en vidare hjälp i processen mot ett friskt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar