onsdag 9 november 2011

Karismakoden, av Eva Kihlström


Karismakoden är som en liten inspirations- och träningsbok för att få bättre karisma.
Den går igenom ett antal olika sätt som vi sänder ut känslor på, bland annat genom kroppspråk, röstläge och minspel, och ger konkreta tips för hur man kan förändra eller förstärka sitt uttryckssätt.

Jag gillade den här boken skarpt då den gav många intressanta fakta och samtidigt resonerade på ett tydligt sätt kring uttryckssätt och vad det är som gör att vissa människor uppfattas ha god karisma. Det hela blir väldigt tydligt då det illustreras med många exempel där vissa människor tenderar att återkomma ett flertal gånger. Bland dessa finner vi Nelson Mandela, Marilyn Monroe, Elvis, Winston Churchill och Mark Levengood.

Det är fascinerande att läsa om dessa färgstarka personer och analysera vad det är som gör att de uppfattas karismatiska av så många människor. I dessa analyser visar författaren hur man själv skulle kunna göra för att utveckla dessa uppskattade sidor och drar ner det till en nivå som alla kan känna igen sig i, utan att man ska behöva vara känd sångare, statsminister eller programledare som de ovan nämnda personerna.

Ett minus är dock att det finns ett genomgående fokus på att hålla tal, vilket inte var det jag personligen var främst intresserad av och jag kan tycka att det finns väldigt många andra situationer då tal också är viktigt, och som skulle kunna ha tagits upp mer. Missförstå mig inte, många olika situationer tas upp men det är främst fokus på tal och författaren återvänder ständigt till just att hålla tal.

En väldigt intressant bok som kan ge många nya tankar och idéer om det egna uttryckssättet såväl som andras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar