söndag 24 mars 2013

Söndagscitat - Ljusets dotter

"Några ord som torgmor yttrat när de tog farväl kom plötsligt till honom. För hans inre syn framträdde hennes rynkiga ansikte, han mötte hennes kloka blick, hörde hennes kraftfulla stämma.
"Kom ihåg, Tobias, att det krävs en till synes hopplös situation för att ett under ska kunna ske.""


Ljusets dotter, av Elisabet Nemert (s. 93).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar