fredag 11 maj 2012

Rädda Ofelia, av Mary Pipher


Rädda Ofelia handlar om unga kvinnor och hur de anpassar sig till samhället. Mary Pipher arbetar som terapeut och delger läsaren många av sina upplevelser och beskriver hur flickors tonårstid innebär många problem som för några tiotal år sedan inte fanns. Pipher understryker att samhället har förändrats och att vi behöver ett bättre sätt för att förebygga de många problem som unga tonårsflickor möter.

--------------------------------------------------------------

Rädda Ofelia är en intressant och engagerade bok! Pipher beskriver många flickors öden och gemensamt är att de alla fått problem eller att deras problem eskalerat under tonårstiden. Högstadiet tycks utgöra en övergång till en annan del av livet där spelreglerna drastiskt förändras, vilket medför att flickorna måste omvärdera sig själva, sina sociala relationer och sitt sätt att agera. Pipher menar att samhällets och omgivningens krav ofta blir för höga, vilket skapar problem.

Pipher inriktar sig uteslutande på kvinnors problematik, men nämner inledningsvis att givetvis även pojkar har problem under tonårstiden. Hon menar emellertid att pojkars och flickors situationer är väldigt annorlunda och att flickor har ett större tryck från samhället att bete sig på ett visst sätt och framför allt se ut på ett visst sätt.

Boken vinner främst på sina många exempel. Pipher beskriver fortlöpande olika flickor som hon mött och analyserar sedan deras problematik utefter detta. Det här tillvägagångssättet är mycket givande och ger läsaren en bra bild av vad Pipher vill säga.
Boken är även mångsidig och tar upp många olika typer av problem såsom alkohol och droger, infekterade relationer till föräldrar, sexualitet och ätstörningar. Hon gör också kopplingar till hur världen har förändrats och jämför sin egen uppväxt på 1950-talet med sina klienters på 1990-talet och menar att det är två helt olika världar. På gott och ont.

Pipher har skrivit en intressant bok som tar upp ett viktigt ämne och som öppnar upp för många diskussioner kring samhällets sätt att reglera flickors tillvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar