fredag 15 juli 2011

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, av Gun Heimer och David Sandberg m.fl.


Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar tar upp mäns våld mot kvinnor, hur det ser ut, varför det uppstår och vad olika myndigheter har för ansvar inför detta problem.
En facklitterär bok som är extremt bra och välskriven! Personligen anser jag att alla bör uppmärksamma detta problem med tanke på hur pass vanligt det faktiskt är. Detta med tanke på kvinnorna, och männen, som utsätts för våld av sin partner, men också för att de barn som kan finnas i familjen ska få det stöd och den hjälp som de behöver.

Mycket bra bok som är svår att lägga ner och som chockar med sina statistiska presentationer och siffror på hur vanligt mäns våld mot kvinnor faktiskt är. Den fokuserar mest på kvinnor som utsätts för våld, men även män nämns, samt våld i samkönade relationer. Sådant våld bör givetvis också uppmärksammas och kunde faktiskt ha fått ett större utrymme i boken.

Kort sagt är detta i alla fall en väldigt bra bok (har jag nämnt det femtioelva gånger nu eller?) som verkligen bör läsas av såväl människor som stöter på denna problematik i yrkeslivet som för vem som helst som finns, lever och är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar