torsdag 6 oktober 2011

Svikna barn av Kari Killén

Svikna barn handlar bland annat om fysisk och pyskisk misshandel och sexuellt utnyttjande. Man får en bild av vad bristande omsorg är och vilket ansvar vi har för de barn som är svikna och utsatta.
Boken är väldigt intressant även om man inte tänkt sig att jobba med barn eller redan jobbar med barn.

Den är väldigt viktigt eftersom att den ifrågasätter de många föreställningar vi ofta har kring vad som är typiska tecken för att barn far illa och vad som inte är det.

Problemen som boken tar upp, bland annat fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuellt utnyttjande exemplifieras med utdrag från samtal med barn och deras föräldrar.
Detta är en väldigt intressant del av boken och mycket lärorik, på detta sätt blir det inte heller bara flummigt prat utan Killén visar tydligt hur situationer kan tolkas och varför.

En viktig bok om det viktigaste i världen - barnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar