måndag 13 februari 2012

Om Jesus, av Jonas Gardell

I Om Jesus beskriver Gardell på ett intresseväckande sätt Jesus som person, som symbol och som Guds son.
Han diskuterar även kring händelser i Jesus liv, de människor han mötte och de handlingar han utförde. Vi får stifta bekantskap med en person bakom namnet.


Gardell påpekar i boken att han är författare och inte forskare, vilket bitvis märks i boken. Jesus förklaras ofta med hjälp av Gardells personliga upplevelser eller tolkningar och minnen av Jesus.
Detta tycker jag emellertid är en av bokens fördelar då det gör materialet mer levande och mer engagerande.

Det är intressant att få se Jesus ur nya perspektiv och i nya tolkningar, vilket ger en mer nyanserad bild av denna Guds son som dog för våra synders skull. Till min glädje behandlades även två bibliska karaktärer som alltid fascinerat mig - Judas Iskariot och Maria från Magdala. Dessa diskuteras på ett intressant sätt som också bjuder på en del överraskningar.

Den främsta fördelen med denna bok är förmodligen det kritiska förhållningssättet som resulterar i en mycket intressant analys mellan de olika evangelierna, där ingen tillskrivs sanningen men där allas alternativa syner granskas kritiskt.

Om Jesus är en bra bok där Gardell verkligen öppnar upp för många intressanta diskussioner och där vi dessutom får stifta bekantskap med en Jesus som har många sidor och många olika budskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar