söndag 3 augusti 2014

Söndagscitat - Överenskommelser

"Jacques Denville kastade ett öga ut genom fönstret på den eleganta vagn som förde honom och Vivienne de Beaumarchais till Wadenstierna slott. På en äng såg han midsommarfirande bönder resa en majstång. Hans sällskap lutade sig mot fönstret.
"Vad är det där?" frågade hon förbryllat.
"En svensk sedvänja som jag aldrig riktigt förstått mig på", svarade Jacques. "De dansar runt en sådan där påle och dricker sig berusade på snaps. Jag tror att de äter rå fisk också."
"Hmm. Så ytterst märkligt", sa Vivienne."

Överenskommelser, av Simona Ahrnstedt (s. 159-160).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar