söndag 4 november 2012

Söndagscitat - Flickan under jorden

""Om du skulle rita en karta över ditt vardagsrum för framtida arkeologer, vad skulle då vara viktigast?
"Öh... en komplett inventarieförteckning."
Då skrattade han. "Nej, nej. Förteckningar är nog bra på sitt sätt, men de säger ingenting om hur man levde, vad som var viktigt, vad man dyrkade. Nej, det viktigaste är riktningen. Åt vilket håll sittmöblerna stod vända. Då skulle arkeologerna förstå att det viktigaste föremålet i tjugohundratalets hem var den stora grå rektanheln i hörnet."

Flickan under jorden
, av Elly Griffiths (s. 110).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar