söndag 11 september 2011

Söndagscitat - Högläsaren

”Jag hade varit säker på att jag hade jagat bort henne därför att jag svikit och förnekat henne och så hade hon helt enkelt flytt för att inte bli avslöjad vid spårvägen. Men att jag inte jagat bort henne ändrade inte att jag hade svikit henne. Alltså kvarstod min skuld. Och var det ingen skuld att ha svikit en förbrytare så var min skuld att jag hade älskat en förbrytare.”

Högläsaren, av Bernhard Schlink (s. 101)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar